Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rodzina wielopokoleniowa - definicja, charakterystyka

Rodzina jest podstawową grupą społeczną i pełni bardzo ważne role w społeczeństwie, m.in. przygotowuje młode pokolenie do sprawnego funkcjonowania w nim. Należy jednak zwrócić uwagę, że choć funkcje rodziny pozostają względnie niezmienne, a sama instytucja rodziny istnieje prawie tak długo, jak istnieje społeczeństwo, to kształt rodziny zależy silnie od następujących w społeczności przemian. Współczesna rodzina wygląda inaczej niż rodzina sprzed kilkudziesięciu lat: dominuje model nuklearny – rodzice z jednym lub dwojgiem dzieci, natomiast jeszcze do niedawna powszechnie spotykanym modelem rodziny była rodzina wielopokoleniowa.

Opisana sytuacja dotyczy przede wszystkim zachodnich krajów rozwiniętych, np. Polski, bowiem w uboższych krajach Afryki czy Azji model rodziny jest zupełnie inny niż w europejskim kręgu kulturowym.

Rodzina wielopokoleniowa wyróżnia się tym, że jedno gospodarstwo domowe tworzą trzy pokolenia: pokolenie dziadków (ze strony matki lub ojca), pokolenie rodziców i pokolenie dzieci.
 
Rodzina wielopokoleniowa ma kilka ważnych zalet: po pierwsze, zapewnia opiekę dziadków nad najmłodszym pokoleniem. Rodzice mogą spokojnie decydować się na posiadanie dzieci, mają bowiem pewność, że gdy pójdą do pracy, będą miały one zapewnione całodzienną opiekę. Drugą zaletą rodziny wielopokoleniowej jest zapewnienie opieki nad dziadkami, którzy wraz z wiekiem, mogą tracić dotychczasową sprawność i potrzebować pomocy.
 
Model wielopokoleniowej rodziny nie jest jednak idealnym wyjściem, szczególnie dla współczesnych, mobilnych społeczeństw. Obecnie młode małżeństwa najczęściej wolą mieszkać same, co pozwala im na przemieszczanie się w razie konieczności poszukiwania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania.

Odejście na szeroką skalę od modelu rodziny wielopokoleniowej skutkuje licznymi kosztami ze strony państwa. W czasach powszechnego występowania rodziny wielopokoleniowej wychowywanie dzieci zachodziło w domach, natomiast w przypadku rozpowszechnienia się małych rodzin, państwo zmuszone jest zapewnić dzieciom miejsca w przedszkolach i żłobkach, by matka mogła wrócić do aktywności zawodowej.

Podobnie, coraz częściej potrzebne są domy opieki i domy spokojnej starości – w wielopokoleniowej rodzinie dzieci opiekowały się starzejącymi rodzicami, jeśli jednak pokolenia te mieszkają oddzielnie, sprawowanie opieki nad seniorami bywa nieraz bardzo trudne.

TAGI: rodzina

Podobne wypracowania do Rodzina wielopokoleniowa - definicja, charakterystyka