Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Cywilizacja - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Cywilizacja, jako pojęcie w ujęciu socjologicznym, to określenie poziomu rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, ze specjalnym uwzględnieniem kultury materialnej, czyli, przede wszystkim, nauki oraz techniki. Są one bowiem traktowane jako środki pozwalające na lepsze funkcjonowanie jednostki w aspekcie życia codziennego, czyli wprowadzające ulepszenia w tym zakresie. Można je także ujmować jako środki chroniące jednostkę przed negatywnym wpływem czynników i zjawisk naturalnych, albo jako środki służące do maksymalnej eksploatacji środowiska w celu przysłużenia się człowiekowi. Cywilizacja z założenia miała wpływ na poprawienie warunków bytowych ludzi. 

Cywilizacja w ujęciu maksymalizowania nakładów oraz środków, których celem jest poprawa jakości życia, jest przeciwstawiana kulturze, rozumianej w aspekcie sztuki oraz nauki, filozofii, literatury czy religii. 

Według L. Morgana, cywilizacja to najwyższe stadium rozwoju ludzkości, oparte na kryteriach ewolucji społecznej oraz kulturowej, związane z rozpoczęciem życia w trybie osiedlenia (w odróżnieniu od występującego uprzednio trybu koczowniczego). O cywilizacji można mówić dopiero po ustaniu okresu dzikości oraz barbarzyństwa, co miało miejsce...

Podobne wypracowania