Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Burżuazja w Anglii - charakterystyka, historia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Burżuazja to grupa społeczna, powstała zasadniczo w XV wieku oraz od tego momentu przeżywała dość powszechny rozwój. Burżuazja jako pojęcie zawierała w sobie przedstawicieli klasy średniej, wywodzących się głównie z rodów zamożnych kupców, bankierów oraz przedstawicieli cechów rzemieślniczych. Klasa ta, pierwotnie zwana mieszczanami, zamieszkiwała miasta. Przedstawiciele jej charakteryzowali się dość specyficzną mentalnością, która przejawiała się w sposobie ich postępowania, hierarchii wartości oraz procesie myślowym i moralnym. Burżuazja była naturalnym tworem ewolucji społeczeństwa, stanowiła bowiem szczebel pośredni w drabinie społecznej. Powstała jako równowaga dla klasy niższej, w skład której wchodzili najubożsi mieszkańcy miast, nie mogący wykazać się pewnym poziomem wykształcenia oraz zasad wychowania oraz arystokracji, która z kolei posiadała pełen zasób tychże walorów, jednakże znajdowała się w coraz to bardziej malejącej liczebnie grupie.

Termin burżuazja wywodzi się z francuskiego słowa, oznaczającego właśnie mieszczanina. Z założenia przedstawiciele tej klasy za cel postawili sobie obalenie systemu feudalnego jako ograniczającego dość skutecznie rozwój przemysłu...

Podobne wypracowania