Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura - definicja. Typy kultur

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kultura jest jednym z tych pojęć, które posiadają olbrzymią liczbę rozmaitych definicji akcentujących różne jej składniki czy aspekty. Przyjmując jedno z najszerszych wyjaśnień, można powiedzieć, że kultura jest całokształtem wytworów materialnych i niematerialnych danej społeczności, jakie powstały w wyniku wielu doświadczeń historycznych. Kultura nie jest jednak zjawiskiem jednorodnym, możemy bowiem wyróżnić wiele jej typów.

Jednym z podstawowych podziałów kultury jest podział na kulturę społeczną, duchową i materialną. Kultura społeczna zawiera w sobie zestaw norm społecznego zachowania, wzorów przebiegu stosunków społecznych – dotyczy ona zachowań człowieka w społeczeństwie.

Kultura duchowa natomiast, to wszelkie elementy kultury powstałe w ludzkim umyśle – wiedza, religia, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens życia, sztuka, moralność, a także obyczaje człowieka.

Oba rodzaje kultur – duchowa i społeczna – należą do kategorii kultury niematerialnej. Aby jednak przetrwać, muszą być one przełożone na namacalne, fizyczne przedmioty. W ten sposób wyróżniamy także kulturę materialną, której przejawami jest wszystko to, czego możemy dotknąć: przedmioty codziennego...

Podobne wypracowania