Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura regionalna - przykłady, definicja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kultura regionalna to zespół wytworów materialnych i niematerialnych powstałych na określonym obszarze, pośród wyodrębnionej historycznie grupy ludzi. Poszczególne kultury regionalne składają się na całość kultury narodowej (region jest tutaj rozumiany jako wydzielona terytorialnie część państwa). Można powiedzieć także, że kultura regionalna plasuje się pomiędzy kulturą narodu jako całości, a kulturą lokalną danego miejsca.

Na kulturę regionalną składają się wierzenia, zwyczaje, tradycje właściwe dla danego obszaru, jej istotnym elementem jest także język, który może nawet znacznie odbiegać od urzędowego języka w danym państwie. Ważną rolę w kulturze regionalnej ogrywa folklor, który oznacza pewne symbole i sztukę ludową, rozwija się on na danym obszarze, wzbogacając tym samym całość kultury regionalnej. Warto dodać, iż kultura ta, choć odróżnia się ją gółownie od innych kultur, może być także zróżnicowana wewnętrznie.

W Polsce występuje duża różnorodność tradycji regionalnych, na których kształt w dużej mierze wpływ miały zwroty w historii Polski, m.in. zabory i wcześniejsze, nieraz dość radykalne, zmiany granic. Kultura regionalna Polski rozwijała się w obszarach, które nie zawsze...

Podobne wypracowania