Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adaptacja - adaptacja społeczna - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pojęcie adaptacji, często stosowane zamiennie z pojęciem przystosowania się, polega na regulowaniu wzajemnych stosunków jednostki przez zaprowadzanie przez nią zmian wewnętrznych oraz zewnętrznych odpowiednich do otaczającej jej grupy społecznej. 

Adaptacja społeczna to proces wieloetapowy, opierający się na przystosowywaniu się jednostki do określonych warunków danej zbiorowości. Polega na nieustannych interakcjach pomiędzy jednostką a grupą odniesienia, której wynikiem jest przekształcenie jednostki zgodne z wymaganiami otoczenia. To dążenie jednostki do uzyskania stanu równowagi między nią a zbiorowością, w której żyje. Proces adaptacji zawiera w sobie także zastępowanie znanych już kategorii przez nowe zwyczaje i sposoby myślenia.

Czynnikami mającymi ogromny wpływ na adaptację społeczną, są, między innymi, inteligencja, znajomość samego siebie oraz własnych możliwości, poziom uspołecznienia jednostki, cechy takie jak samodzielność oraz odpowiedzialność. Nie bez znaczenia jest również stopień zespolenia z grupą oraz siła poczucia przynależności. Spełniając wszystkie wyżej wymienione warunki, jednostka łatwiej dopasowuje się do życia w społeczeństwie. 

Adaptacja społeczna nie występuje od razu, na...

Podobne wypracowania