Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura narodowa - cechy, definicja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kultura jest zbiorem wszystkich wytworów (zarówno materialnych, jak i niematerialnych) właściwych dla danej społeczności. W tym rozumieniu kultury, kultura narodowa jest zespołem wytworów danego narodu powstałych w wyniku rozmaitych doświadczeń historycznych.

Kultura narodowa zawiera w sobie normy, systemy wartości, wierzenia i tradycje właściwe dla danego narodu, które wyróżniają go spośród innych społeczeństw i wpływają na wzrost poczucia tożsamości narodowej. W ramach kultury narodowej wyróżnia się także różnego rodzaju wytwory artystyczne.
 
Należy zaznaczyć, że kształt danej kultury narodowej jest bezpośrednim wynikiem doświadczeń historycznych danego narodu – chwil jego zwycięstw i porażek. Wyjątkowe doświadczenia narodowe są pielęgnowane i pamiętane, przedstawia się je najmłodszym pokoleniom, które uczą się utożsamiać ze swoim narodem.

Polska jest krajem o bardzo bogatej kulturze narodowej, na którą składają się m.in. wybitne dzieła powstałe w języku polskim (sam język jest istotnym elementem kultury narodowej, jaki odróżnia od siebie poszczególne narody). Są to dzieła takich twórców jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz,...

Podobne wypracowania