Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura narodowa - cechy, definicja

Kultura jest zbiorem wszystkich wytworów (zarówno materialnych, jak i niematerialnych) właściwych dla danej społeczności. W tym rozumieniu kultury, kultura narodowa jest zespołem wytworów danego narodu powstałych w wyniku rozmaitych doświadczeń historycznych.

Kultura narodowa zawiera w sobie normy, systemy wartości, wierzenia i tradycje właściwe dla danego narodu, które wyróżniają go spośród innych społeczeństw i wpływają na wzrost poczucia tożsamości narodowej. W ramach kultury narodowej wyróżnia się także różnego rodzaju wytwory artystyczne.
 
Należy zaznaczyć, że kształt danej kultury narodowej jest bezpośrednim wynikiem doświadczeń historycznych danego narodu – chwil jego zwycięstw i porażek. Wyjątkowe doświadczenia narodowe są pielęgnowane i pamiętane, przedstawia się je najmłodszym pokoleniom, które uczą się utożsamiać ze swoim narodem.

Polska jest krajem o bardzo bogatej kulturze narodowej, na którą składają się m.in. wybitne dzieła powstałe w języku polskim (sam język jest istotnym elementem kultury narodowej, jaki odróżnia od siebie poszczególne narody). Są to dzieła takich twórców jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz, w których autorzy przywołują chwalebne chwile z historii narodu polskiego, pokrzepiają ducha czytelników (w czasie tworzenia tych dzieł Polska była pod zaborami), pielęgnują pamięć o polskiej tradycji.
 
Innym składnikiem polskiej (i nie tylko) kultury narodowej są dzieła sztuki, w tym, poza dziełami, które uwieczniają ważne dla narodu chwile, także i przykłady sztuki nowoczesnej o chatakterystycznej dla danego narodu stylistyce.

Elementami kultury narodowej są także pewne miejsca związane z historią tego narodu, zbiór bohaterów narodowych (postaci, które odcisnęły szczególne, pozytywne piętno na historii, np. Józef Piłsudski), religia, a także właściwy dla danego kraju zbiór tradycji, zwyczajów społecznych.

Kultura narodowa pełni istotną funkcję wzmacniającą więź z narodem jako całością. Funkcja ta, w przypadku Polski, była szczególnie widoczna w okresie zaborów, kiedy to przetrwanie polskiej kultury było warunkiem przyszłego odrodzenia się kraju. Współcześnie, kultury narodowe mogą podlegać pewnemu rozmyciu związanemu z procesami globalizacji i ekspansją kultury amerykańskiej.

Podobne wypracowania do Kultura narodowa - cechy, definicja