Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Administracja państwowa - definicja, charakterystyka. Administracja państwowa w Polsce i jej organizacja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Administracją państwową nazywa się funkcje administracyjne sprawowane bezpośrednio przez państwo. Według definicji negatywnej – administracją państwową jest ta funkcja państwa, która nie jest ustawodawstwem ani wymiarem sprawiedliwości. Określenia tego używa się także w odniesieniu do zespołu organów wykonujących zadania administracji państwowej.

Organy administracji państwowej dzieli się na organy naczelne, centralne oraz terenowe. Organy naczelne stoją najwyżej w hierarchii administracji państwowej. Powołuje je prezydent. Wśród organów naczelnych wyróżnia się właśnie prezydenta, a także Radę Ministrów jako organ kolegialny, a także poszczególnych ministrów.

Organy centralne to takie, których zakres działania obejmuje całe terytorium kraju. Podstawy oraz obszar działania administracji centralnej wskazywany jest przez odpowiednie ustawy lub rozporządzenia wydawane przez Prezesa Rady Ministrów. Z kolei organami terenowymi nazywamy organy administracji państwowej, którym przekazana została władza z organów centralnych w celu znalezienia się bliżej obywateli. W Polsce występuje terenowa państwowa administracja wojewódzka sprawowana pod przewodnictwem wojewody, który...

Podobne wypracowania