Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wojna osiemdziesięcioletnia - przebieg

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W nowożytnej Europie tereny dzisiejszej Holandii i Belgii należały do najlepiej rozwiniętych gospodarczo i najbardziej zurbanizowanych rejonów kontynentu. Jednak historia ich niezależności politycznej to ciągłe burzliwe konflikty z kolejnymi okupantami oraz napięcia religijne. W 1477 r. Niderlandy stały się częścią składową potężnej monarchii Habsburgów hiszpańskich. Jednak rozdźwięki między władcami w Madrycie a ich północnymi poddanymi oraz permanentne prześladowania protestanckiej ludności Niderlandów doprowadziły do wybuchu otwartego powstania przeciwko zwierzchności katolickiej Hiszpanii. Walki te, toczone z przerwami w latach 1568-1648, przeszły do historii jako wojna osiemdziesięcioletnia, zwana również wojną o niepodległość Niderlandów.

Gorącym zwolennikiem zaprowadzenia siłą katolicyzmu w Niderlandach był panujący od 1556 r. król Hiszpanii, Filip II – gorliwy katolik, zdeklarowany wróg reformacji. Nieugięta postawa jego urzędników wobec kalwińskiej, kierowanej przez Wilhelma Orańskiego, opozycji w Niderlandach oraz szalejąca w kraju inkwizycja były bezpośrednimi przyczynami wybuchu otwartego powstania na przełomie lat 50-60. XVI w. Widząc stale pogarszające się nastroje społeczne, namiestniczka...

Podobne wypracowania