Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Złota Orda - stosunki z Rusią

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Po rozpadzie jedności imperium mongolskiego w pierwszej połowie XIII wieku zachodnia jego część przypadła w udziale wnukowi legendarnego Czyngis-chana – Batu-chanowi. Stworzył on na rozległym terytorium na zachód od rzeki Irtysz potężne państwo mongolsko-tatarskie zwane Złotą Ordą lub Ordą Kipczacką – nazwa ta pochodzi od ludu Kipczaków (Połowców, Kumanów), który zamieszkiwał te tereny przed pojawieniem się Mongołów i został wchłonięty przez koczowniczych najeźdźców. Granice jego sięgały ponadto masywów Kaukazu na południu oraz mroźnej syberyjskiej tundry na północy, na zachodzie opierając się niemal o koryto Wisły. Stolicą Złotej Ordy zostało, założone przez Berke (następcę Batu-chana) na przełomie lat 50-tych i 60-tych XIII wieku, miasto Saraj nad Wołgą. Religią panującą po początkowych perturbacjach uczyniono islam.

W wyniku błyskawicznej i naznaczonej niezwykłym okrucieństwem kampanii wojennej Mongołów z początku lat 40. XIII wieku, niemal cała Ruś znalazła się pod bezpośrednią władzą wielkiego chana z Saraju. Jedynie książęta Nowogrodu Wielkiego dzięki swojemu bogactwu oraz sprzyjającym im w odpowiednim momencie warunkom atmosferycznym zdołali zachować wobec Złotej Odry pewien stopień...

Podobne wypracowania