Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego - przyczyny, skutki, konsekwencje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego to proces bardzo długi, który nie miał charakteru nagłego. Rzym stawał się coraz słabszy, więc upadek imperium zdawał się był nieunikniony.

W roku 395 cesarz Teodozjusz Wielki podzielił cesarstwo między dwóch synów. Część zachodnia posiadała rezydencję na północy dzisiejszych Włoch w okolicach Mediolanu i Rawenny. Z kolei część wschodnia tworzona była przez Konstantynopol. Rzym utracił swe pierwotne znaczenie. Od tego podziału bardzo wiele się zmieniło - rywalizujące cesarstwa niechętnie udzielały sobie wzajemnej pomocy, a najazdy ludów barbarzyńskich osłabiały ich pozycję. Nowa podzielona struktura przyczyniła się do rywalizacji między tetrarchami. Cesarstwo zachodnie zaczęło chylić się ku upadkowi - wewnętrzne problemy, spadek wartości pieniądza i ogromne fale migracyjne wpływały destrukcyjnie na spójność państwa.

Zaczęły uwidaczniać się ogromne różnice pomiędzy wschodem a zachodem, brak skoordynowanych działań administracyjnych, problemy podatkowe, upadek armii rzymskiej z dnia na dzień osłabiały całe cesarstwo. Do armii rzymskiej zaczęto przyjmować ludzi spoza cesarstwa, w wielu przypadkach byli to ludzie silnie związani z plemionami germańskimi, którzy osiągali wysokie...

Podobne wypracowania