Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Emile Durkheim - biografia, życiorys

Émile Durkheim to pochodzący z Francji filozof, socjolog i pedagog. Przyszedł na świat 15 kwietnia 1858 roku. Napisał wiele dzieł takich jak „O podziale pracy społecznej”, „Zasady metody socjologicznej”, „Le suicide. Étude de sociologie” czy „Elementarne formy życia religijnego”. Założył i redagował pismo Année Sociologique. Stworzył oryginalną koncepcję socjologiczną, którą zastosował w badaniach empirycznych. Wykładał jako profesor w Bordeaux, a od 1895 roku kierował pierwszą w Europie katedrą socjologii. Od 1902 roku wykładał na Sorbonie.

Durkheim to wybitny i słynny przedstawiciel socjologizmu, który miał ogromny wpływ na rozwój tej dziedziny nauk. Uważał, że rzeczywistość społeczna jest rzeczywistością swoistą, zastaną przez jednostkę  i przez jednostkę przyswajaną, a społeczeństwa nie należy traktować jako sumy jednostek.

Durkheim sądził, że istnieją materialne i niematerialne fakty społeczne. Te pierwsze  to strukturalne składniki społeczeństwa, które związane są z rozmieszczeniem ludności, kanałami informacyjnymi- jak kościół czy inne instytucje. Niematerialnymi faktami społecznymi są moralność- jako świadomość zbiorowa, zbiorowe wyobrażenie prowadzące do prądów społecznych.

Émile uważał, że socjolog zbliżając się do faktów społecznych, powinien wyzbyć się wszelkich uprzedzeń. Postulat metodologiczny Durkheima był podobny do metodycznego wątpienia Kartezjusza. Cogito Kartezjusza zbliżone było do empirii Durkheima.

Zdaniem socjologa nauka powinna być oparta w swoich wstępnych definicjach na danych pochodzących od zmysłów. Według niego fakty społeczne można poznać i określić poprzez drogę obserwacji i eksperymentów zewnętrznych i wewnętrznych. Émile Durkheim wiele razy deklarował, iż żywi niechęć do filozofii, jednak w rzeczywistości nie dało się mówić o jego postulatach wykluczając filozofię. Jednym z takich postulatów socjologa była filozofia człowieka- homo duplex. Według niego zwierzęcość i człowieczeństwo w jednostce zawsze były w konflikcie. Twierdził, iż jedynym punktem przejścia z natury zwierzęcej w pełne człowieczeństwo może być religia i moralność. Durkheim uważał, że społeczeństwo kieruje jednostkami, wywiera na nie wpływ, który sprowadza ich ku naturze ludzkiej. Społeczeństwo zatem stanowi wyższość nad jednostką.
Émile Durkheim  zmarł 15 listopada 1917 roku.

Podobne wypracowania do Emile Durkheim - biografia, życiorys