Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ronald Reagan - prezydent. Stany Zjednoczone w czasie prezydentury Reagana

Ronald Reagan urodził się 6 lutego 1911 roku w Tampico. Illinois. W latach 1966- 1974 był wybierany gubernatorem Kalifornii, a w 1980 roku wygrał wybory prezydenckie z ramienia partii republikanów. Reagan był zdecydowanym zwolennikiem liberalizmu gospodarczego.

Chciał doprowadzić do zmniejszenia inflacji poprzez obniżenie podatków i nakładów na cele socjalne. Dzięki temu wycofał się z idei państwa opiekuńczego. Wprowadził zasadę wolnej konkurencji i ustawę zakazującą wprowadzenie protekcjonistycznych ceł. Za czasów Reagana powstało ponad 20 mln nowych miejsc pracy, co skutkowało obniżeniem bezrobocia z 12 do 5, 5 procent.

Na polu polityki zagranicznej był nazywany Wielkim Wizjonerem. W stosunkach ze Związkiem Radzieckim nie godził się na negocjacje i ustępstwa. Stany Zjednoczone postawiły sobie za zadanie podjęcie walki z „imperium zła”, jakim było według Reagana ZSRR. Tym samym Stany Zjednoczone dążyły do przywrócenia sobie hegemonii na świecie.

Reagan opowiadał się za zwiększeniem wydatków na cele zbrojeniowe. Według niego Związek Radziecki nie był w stanie nadal kontynuować wyścigu zbrojeń w takim tempie jak dotychczas, ze względu na niesprawność własnej gospodarki i opóźnienie technologiczne. Reagan podjął rokowania rozbrojeniowe ze Związkiem Radzieckim, które utknęły w martwym punkcie.

Amerykanie wymyślili wówczas tzw, opcję zerową, czyli demontaż radzieckich rakiet SS- 20,  w zamian za rezygnację z pocisków eurostrategicznych umieszczonych na terenie Europy. Ów wyścig zbrojeń oznaczał jasny powrót do zimnej wojny. Do połowy lat 80- tych stosunki polityczne na linii USA- ZSRR pozostawały złe. Zmiany umożliwił dopiero wybór na prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa.

W marcu 1985 roku Gorbaczow i Reagan spotkali się w Genewie, gdzie uzgodniono podjęcie przyspieszenia w rokowaniach w sprawie wyścigu zbrojeń. Amerykanie zainicjowali program SDI (Inicjatywa Obrony Strategicznej), który polegał na zainstalowaniu w kosmosie broni laserowej, która miała niszczyć pociski strategiczne dalekiego zasięgu. Program ten nazwano „gwiezdne wojny”. Związek Radziecki, aby uniknąć wprowadzenia w życie „gwiezdnych wojen”  zaproponował ustępstwa w sprawie demontażu pocisków SS- 20. Porozumienie w tym temacie osiągnięto dopiero w grudniu 1987 roku.

Wiele osób oskarżało Reagana, że za jego rządów w Stanach Zjednoczonych trzykrotnie wzrósł dług publiczny, jednak faktem jest, iż wyciągnął on USA z czasów recesji i doprowadził do dobrobytu, a dług został zniwelowany po wygranym „wyścigu zbrojeń”.

Podobne wypracowania do Ronald Reagan - prezydent. Stany Zjednoczone w czasie prezydentury Reagana