Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ronald Reagan - prezydent. Stany Zjednoczone w czasie prezydentury Reagana

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ronald Reagan urodził się 6 lutego 1911 roku w Tampico. Illinois. W latach 1966- 1974 był wybierany gubernatorem Kalifornii, a w 1980 roku wygrał wybory prezydenckie z ramienia partii republikanów. Reagan był zdecydowanym zwolennikiem liberalizmu gospodarczego.

Chciał doprowadzić do zmniejszenia inflacji poprzez obniżenie podatków i nakładów na cele socjalne. Dzięki temu wycofał się z idei państwa opiekuńczego. Wprowadził zasadę wolnej konkurencji i ustawę zakazującą wprowadzenie protekcjonistycznych ceł. Za czasów Reagana powstało ponad 20 mln nowych miejsc pracy, co skutkowało obniżeniem bezrobocia z 12 do 5, 5 procent.

Na polu polityki zagranicznej był nazywany Wielkim Wizjonerem. W stosunkach ze Związkiem Radzieckim nie godził się na negocjacje i ustępstwa. Stany Zjednoczone postawiły sobie za zadanie podjęcie walki z „imperium zła”, jakim było według Reagana ZSRR. Tym samym Stany Zjednoczone dążyły do przywrócenia sobie hegemonii na świecie.

Reagan opowiadał się za zwiększeniem wydatków na cele zbrojeniowe. Według niego Związek Radziecki nie był w stanie nadal kontynuować wyścigu zbrojeń w takim tempie jak dotychczas, ze względu na niesprawność własnej gospodarki i opóźnienie technologiczne....

Podobne wypracowania