Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Józef Piłsudski jako wojskowy i polityk - biografia. Opis działalności i próba oceny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Józef Piłsudski przyszedł na świat 5 grudnia 1876 roku w Zułowie na Litwie. Za młodu udzielał się w różnego rodzaju kołkach konspiracyjnych, za co został w roku 1887 zesłany w głąb Rosji, do Kireńska. Po powrocie z Syberii w roku 1893 rozpoczął swoją działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej – został redaktorem naczelnym „Robotnika” i brał udział w obradach II Międzynarodówki.

W roku 1900 został ponownie aresztowany, lecz po pewnym czasie udało mu się zbiec do Galicji. Lata wojny japońsko-rosyjskiej (1904-1905) spędził na dalekim wschodzie, gdzie próbował szukać poparcia dla ewentualnego powstania w Polsce. Gdy w roku 1906 nastąpił rozłam w PPS-ie stanął na czele Frakcji Rewolucyjnej. Z jej inicjatywy stworzono w 1908 roku Związek Walki Czynnej na czele z Kazimierzem Sosnkowskim. Jeszcze przed wojną został Piłsudski wybrany na Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego. W owym czasie sformułował on tzw. proaustriacką koncepcję odzyskania niepodległości. Zakładała ona sojusz z państwami centralnymi przeciwko Rosji.

Od początku wojny działał na rzecz utworzenia Legionów Polskich walczących przeciwko Entencie (inicjował powstanie Polskiej Organizacji Wojskowej). Z czasem coraz bardziej odchodził od swojej...

Podobne wypracowania