Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Społeczeństwo europejskie - przemiany struktury, świadomości i obyczajowości społeczeństwa Europy na przestrzeni wieków

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Społeczeństwo to duża, zorganizowana w państwo, plemię czy naród, zamieszkująca określone terytorium grupa, połączona wspólną kulturą, tożsamością i wzajemnymi zależnościami (politycznymi, kulturowymi, gospodarczymi...).

Zależności różnicujące, jednolitą początkowo grupę, ze względu na role społeczne, pozycje i relacje między podgrupami (pojawia się hierarchia) nazywa się strukturą społeczną. Dalej, by definiowaniu uczynić zadość, należy wspomnieć o świadomości społecznej, czyli o tym, co jej członkowie wiedzą (nauka), myślą (filozofia), w co wierzą (religie, przesądy), co uważają za dobre, a co za złe (etyka), jak postrzegają inne podgrupy swojego społeczeństwa (polityka) itd.

Społeczeństwo, jak każdy twór dynamiczny, rozwija się i ulega przeobrażeniom (tzn. zmienia się albo hierarchia, albo ewoluuje świadomość społeczna). Wraz ze wspólną dla danej zbiorowości historią, rozwija się jej odrębna tradycja. Historia i tradycja kształtują obowiązującą na danym etapie rozwoju obyczajowość, czyli ogół uznanych za właściwe i akceptowanych przez większość członków społeczeństwa form zachowania (czyli obyczajów).

Przemiany społeczeństw wynikały (i wciąż wynikają) z przemian dziejowych.  To oczywiste stwierdzenie...

Podobne wypracowania