Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Instytucje polityczne - definicja, charakterystyka, przykłady. Instytucje polityczne w Polsce

Instytucjami politycznymi określa się zespół osób dobranych ze względu na umiejętność uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym pewnej zbiorowości. Charakteryzują się oni odpowiednimi cechami organizacyjnymi oraz materialnymi. Instytucją polityczną może być wiec np. rząd, sejm, senat czy Kancelaria Prezydenta. Państwo także stanowi przykład instytucji.

Instytucja zazwyczaj powstaje z przekształcenia się zrzeszenia, tj. grupy osób współpracujących celem osiągnięcia wspólnych, określonych przez jego członków celów. Przekształcenie zrzeszenia w instytucję zachodzi z momencie przejścia z celów wewnętrznych na zewnętrzne. Cel instytucji wyznacza struktura oraz funkcja urządzenia. Wiąże się on zasadniczo z potrzebą zaspokojenia pewnych potrzeb środowiska zewnętrznego.

W powyższym sensie instytucje podzielić można na funkcyjne oraz dysfunkcyjne. Te pierwsze powstają w celu osiągnięcia wyznaczonych celów politycznych (np. wymieniony wcześniej rząd). Z kolei instytucje dysfunkcyjne stawiają sobie za zadanie utrudnienie osiągnięcia celów „konkurencji” (np. opozycja parlamentarna).

W innym znaczeniu instytucja polityczna rozumiana może być jako zespół przepisów prawnych regulujących zasady działania sytemu politycznego (na przykład: instytucja wotum nieufności, instytucja weta prezydenckiego itp.)

Instytucjami nazywa się także formalne zasady i procedury regulujące nadrzędność oraz podporządkowanie występujące między jednostkami we wspólnocie.

Podobne wypracowania do Instytucje polityczne - definicja, charakterystyka, przykłady. Instytucje polityczne w Polsce