Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polityka zatrudnienia - definicja, opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W ramach szeroko pojętej polityki zatrudnienia państwo stara się w taki sposób oddziaływać na wewnętrzny rynek pracy, aby osiągnąć dzięki temu określone korzyści gospodarcze i ekonomiczne. Poprzez odpowiednią do aktualnych potrzeb politykę zatrudnienia władze państwowe są wstanie w niewielkim stopniu wpływać na rynek pracy oraz dążyć do pogodzenia często nie do końca zbieżnych interesów pracodawców oraz pracowników. 

Nadrzędnym celem polityki zatrudnienia jest zmarginalizowanie występowania zjawiska bezrobocia wśród obywateli oraz zapewnienie im możliwie jak najszerszej możliwości znalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

Polityka zatrudnienia ma kilka podstawowych funkcji wobec państwa, zaliczyć do nich można m. in. funkcję społeczną, czyli określanie warunków ogólnego rozwoju społecznego, funkcję ekonomiczną, związaną ze stymulowaniem progresu gospodarczego, funkcję dochodową, czyli zapewnienie obywatelom możliwości zarobku oraz funkcję poznawczo-normatywną (system kształcenia). 

Oprócz podstawowych funkcji o charakterze ogólnym, umiejętnie prowadzona polityka zatrudnienia powinna zapewnić realizację szeregu zadań, do których zaliczyć można np. bilansowanie zatrudniania...

Podobne wypracowania