Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polityka wewnętrzna - definicja, opracowanie. Polityka wewnętrzna państwa

Polityka wewnętrzna jest pojęciem niezwykle szerokim. W jej skład wchodzi praktycznie całokształt działań państwa we wszystkich dziedzinach odnoszących się do spraw krajowych, za wyjątkiem polityki zagranicznej, czyli kontaktów z innymi państwami na arenie międzynarodowej.

W ramach polityki wewnętrznej władze państwa na początku swojej działalności określaną oraz kształtują według określonych czynników ustrój oraz system sprawowania rządów w państwie. 

Fundamentem istnienia oraz funkcjonowania państwa jest jego ustawa zasadnicza, czyli konstytucja, która to jest finalnym owocem prac ustawodawców nad nadaniem kształtu i kierunku polityce wewnętrznej państwa. 

Wszelkie kwestie o charakterze politycznym, związane z prezydentem, Radą Ministrów, parlamentem czy wyborami są przedmiotem zainteresowania polityki wewnętrznej. Ponadto w jej obrębie mieszczą się m. in. kwestie związane z ukształtowaniem podziału administracyjnego państwa, ustaleniem kompetencji samorządu terytorialnego, sądownictwem, sferą społeczno-socjalną, wojskowością i obronnością kraju, stanowieniem oraz przestrzeganiem prawa, służbą zdrowia, edukacją oraz cały szereg innych wynikających ze sprawowania przez państwo funkcji wewnętrznych wobec swoich obywateli.

Innymi słowy, polityka wewnętrzna to wszystkie działania podejmowane przez państwo w ramach wykonywania przez nie funkcji prawodawczej, administracyjnej, porządkowej, socjalnej, kulturowo-oświatowej oraz gospodarczej.

Podobne wypracowania do Polityka wewnętrzna - definicja, opracowanie. Polityka wewnętrzna państwa