Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polityka prorodzinna - definicja. Polityka prorodzinna państwa - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Podstawową wartością w państwie jest zamieszkujący go naród. Dobro społeczeństwa jest zatem dla władz publicznych sprawą teoretycznie nadrzędną, której podporządkowane powinny być wszystkie inne aspekty funkcjonowania państwa. 

Najmniejszą, a zarazem najważniejszą zbiorowością (komórką) w obrębie społeczeństwa jest z kolei rodzina, więc w interesie państwa powinno być przede wszystkim dbanie o jej dobro. Taka właśnie strategia, która ukierunkowana jest na zapewnienie rodzinie odpowiednich warunków do powstania, godnego życia oraz rozwoju nazywa się polityką prorodzinną. 

Realizowanie przez państwo (także samorząd terytorialny) założeń polityki prorodzinnej polega głównie na zapewnieniu rodzinom odpowiednich warunków ekonomicznych i bytowych. Do takich działań można zaliczyć np. szeroki wachlarz ulg podatkowych przysługujących rodzicom z racji posiadania określonej liczby dzieci, dodatki płacowe do miesięcznego wynagrodzenia na utrzymanie rodziny i wychowanie dzieci, rozbudowany system doraźnej pomocy finansowej (zasiłków) dla osób utrzymujących rodzinę, stosowanie tzw. preferencyjnych kredytów dla młodych małżeństw, zagwarantowanie mniej zamożnym rodzinom mieszkań w publicznym budownictwie...

Podobne wypracowania