Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Opozycja legalna i opozycja nielegalna - różnice, porównanie

Opozycja to przeciwstawianie się jakieś idei przez jednostkę lub grupę w celu przeprowadzenia niezbędnych zmian. To wyrażanie protestu oraz okazywanie oporu. 

Opozycja polityczna to podjęcie działania przeciwko polityce stosowanej przez rząd w państwie, mające na celu przejęcie władzy przez partię niemającą na nią wpływu. 

Kryteria wyszczególniające różne typy opozycji są różnorodne. Funkcjonuje opozycja parlamentarna, której przedstawiciele zasiadają w Sejmie bądź Senacie. Ponadto można zaobserwować aktywność reprezentantów opozycji pozaparlamentarnej, którzy nie zasiadają w wymienionych instytucjach. Istnieje także opozycja prosystemowa, mająca na celu przejęcie władzy bez zmian ustrojowych i systemowych w państwie. Jej zwolennicy opowiadają się na korzyść systemu, krytykując jedynie polityków sprawujących władzę, widząc siebie samych na tych stanowiskach. Oprócz tego wyróżnić można także opozycję antysystemową, która winą za nieudolną politykę ekonomiczną w państwie obarcza wadliwy ustrój państwowy, który należy zmienić. 

Opozycję wreszcie można podzielić na legalną oraz nielegalną. Opozycja legalna to opozycja działająca zgodnie z przepisami prawa w danym państwie, wpisana w systematykę ustroju. Jako przykład opozycji legalnej stawia się tak zwany gabinet cieni, funkcjonujący w Wielkiej Brytanii. To przedstawiciele partii, która aktualnie nie sprawuje władzy w państwie, krytykujący politykę wewnętrzną i zewnętrzną rządu.

Opozycja nielegalna to opozycja działająca wbrew obowiązującemu prawu i przez nie zakazana. Przykładem może być działalność nielegalnych ugrupowań w okresie ustroju komunistycznego w PRL. Polega ona na działaniu sprzecznym z prawem, które nie uznaje egzystencji więcej niż jednej partii, a każdy przejaw krytyki jest traktowany jako jego złamanie. Najczęściej opozycja nielegalna działa tajnie i ma na celu wprowadzenie istotnych zmian na scenie politycznej w kraju.  

Podobne wypracowania do Opozycja legalna i opozycja nielegalna - różnice, porównanie