Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Opozycja - opozycja w Polsce - charakterystyka

Opozycją nazywane jest działanie ugrupowań oraz partii politycznych, które nie trzymają faktycznie władzy. Przejawia się to działaniem mającym na celu obnażenie słabości w polityce stosowanej przez rząd w ujęciu ekonomicznym lub społecznym. To postawa krytykująca, która w założeniu ma doprowadzić do zmian na scenie politycznej poprzez akcje propagandowe, takie jak manifestacje czy wiece. Czynnikiem warunkującym przejęcie władzy poprzez przedstawicieli partii opozycyjnej jest duże oddziaływanie na proces kształtowania opinii publicznej za pomocą środków masowego przekazu. Wolność słowa oraz zakaz cenzury są orężem polityków w walce z rządem.

W historii Polski można było wielokrotnie zaobserwować aktywne działania opozycji w celu wpłynięcia na wygląd oraz podział sił na polskiej scenie politycznej. Skupiając się na okresie poprzedniego ustroju państwowego, Polacy zasłynęli na arenie międzynarodowej właśnie poprzez skuteczną walkę z partią rządzącą dzięki występowaniu silnej opozycji politycznej. W okresie PRL państwo znajdowało się pod całkowitym wpływem ZSRR, gdzie funkcjonowanie jakiejkolwiek partii politycznej, stojącej w opozycji do monopartyjnego rządu było nielegalne. Co więcej, środki masowego przekazu były podporządkowane organom władzy, zatem nie istniało pojęcie wolności jednostki, wolności słowa czy też sumienia. 

Poprzez działalność wielu działaczy opozycyjnych zmuszono polityków ówczesnego ustroju do podjęcia rozmów Okrągłego Stołu, dzięki którym opozycja polityczna w Polsce uzyskała dostęp do mediów oraz możliwość przemówienia do narodu za pomocą telewizji oraz radia. Nasza ojczyzna jest przykładem walki z ustrojem komunistycznym właśnie dzięki aktywności opozycjonistów. Jej postawa zapoczątkowała szereg zmian ustrojowych nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie.

Do czołowych działaczy opozycyjnych, walczących o wolność jednostki należy zaliczyć członków Komitetu Obrony Robotników, pracowników stoczni gdańskiej i wielu innych.

Obecnie obowiązuje inny system polityczny, jednak opozycja polityczna dalej walczy o przejęcie wpływów w państwie. Zawsze znajdzie się partia, która pragnie walczyć z władzą rządzącą.

Podobne wypracowania do Opozycja - opozycja w Polsce - charakterystyka