Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prezydent RP - Prerogatywy prezydenta. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W systemach demokracji parlamentarnej spotyka się różne modele podziału zakresów władzy, co szczególnie widoczne jest na linii prezydent-premier i prezydent-parlament. W polskim systemie politycznym Konstytucja z 1997 r. dość mocno ogranicza władzę prezydenta na rzecz rządu i prezesa Rady Ministrów. Prezydent może wydawać liczne akty urzędowe (zgodnie z kompetencjami wyszczególnionymi w piątym rozdziale Konstytucji RP), dla swej ważności wymagają one jednak podpisu premiera (tzw. kontrasygnaty), który tym samym przejmuje za nie odpowiedzialność przed parlamentem. Konstytucja wyróżnia także akty urzędowe, które nie wymagają podpisu szefa rządu – są to tzw. prerogatywy (przywileje) prezydenta.

Art. 144 ust. 3 Konstytucji RP wymienia trzydzieści prerogatyw prezydenta. Są to m.in.: zarządzenie wyborów do sejmu i senatu i zwoływanie pierwszych posiedzeń obu izb, inicjatywa ustawodawcza, zarządzenie referendum ogólnokrajowego, desygnacja i powołanie prezesa Rady Ministrów, powoływanie sędziów, stosowanie prawa łaski (prerogatywa ta stanowi odwołanie do uprawnień posiadanych w przeszłości przez monarchę), nadawanie obywatelstwa polskiego (wraz z wyrażaniem zgody na zrzeczenie się tego obywatelstwa)....

Podobne wypracowania