Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Opozycja polityczna - definicja, przykłady

Opozycją polityczną nazywa się działanie partii politycznych oraz ugrupowań politycznych mające stanowić kontrast wobec wiodącej partii politycznej. Polega ono na krytykowaniu rządu oraz partii politycznej lub koalicji trzymającej władzę w państwie. Przejawia się to w występowaniu przeciwko działalności Rady Ministrów oraz przedkładaniu konkurencyjnych rozwiązań gospodarczych oraz politycznych. Opozycja ma na celu zmianę układu sił w państwie poprzez przejęcie władzy lub posiadaniu głosu decydującego w kwestiach kluczowych. 

Można wyróżnić opozycję parlamentarną. Jest ona tworzona przez ugrupowania lub partie polityczne, które funkcjonują poza rządem oraz opowiadają się przeciwko jego działaniom. Jej wyznacznikiem jest zasiadanie przedstawicieli opozycji w parlamencie, czyli Sejmie lub Senacie. 

Ponadto istnieje opozycja polityczna pozaparlamentarna, w skład której wchodzą siły polityczne, którym nie udało się pozyskać mandatów w wyborach do parlamentu. W związku z tym nie posiadają one swoich przedstawicieli w tych instytucjach. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania opozycji politycznej pozostaje siła oddziaływania na kształt opinii publicznej przy użyciu środków masowego przekazu. Wyrazem niezadowolenia z poczynań siły rządzącej jest organizowanie przez jej oponentów manifestacji publicznych, wieców oraz innych akcji propagandowych. Przedstawiciele opozycji aktywnie udzielają się w mediach, głośno krytykując panujący porządek polityczny. 

Opozycja prosystemowa opiera się na zaakceptowaniu zasad rządzenia państwem, ale ma na celu zmianę ich treści oraz sposobu stosowania polityki w odniesieniu do poszczególnych problemów. Istnieje również opozycja antysystemowa, która z kolei ma na celu zmianę całokształtu ustroju politycznego w państwie, budując od nowa porządek prawny lub wymieniając go na inny model. Ten typ opozycji politycznej jest najchętniej stosowany przez partie o poglądach radykalnych. 

Podobne wypracowania do Opozycja polityczna - definicja, przykłady