Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polityka migracyjna - definicja, opracowanie

Prowadzenie polityki migracyjnej związane jest z próbami osiągnięcia przez władzę określonego wpływu na procesy przepływu ludności w obrębie terytorium państwa, podporządkowanymi osiągnięciu aktualnych celów i interesów państwowych. W pojęciu polityki migracyjnej zawierają się zarówno kwestie tzw. migracji wewnętrznych, czyli przesunięć grup ludności z jednego regionu kraju do drugiego, jak i migracji zewnętrznych, czyli imigracji z zewnątrz oraz emigracji zagranicę. 

Cele, jakie stara się osiągnąć władza, stosując konkretną politykę emigracyjną są zawsze uzależnione od aktualnych uwarunkowań geopolitycznych oraz sytuacji społecznej, ekonomicznej oraz politycznej w państwie bądź państwach objętych różną formą migracji. 

Na przykładzie Polski w XX wieku można łatwo zobrazować zmienne priorytety w prowadzonej przez zmieniającą się regularnie władzę. Po zakończeniu drugiej wojny światowej nowe władze polskie stanęły przed szeregiem problemów natury narodowościowej, które determinowały ówczesne ruchy migracyjne. Należały do nich m. in. kwestia wysiedlenia ludności niemieckiej, przesiedlenie do Polski ludności z terenów przyłączonych do ZSRR na tzw. Ziemie Odzyskane (głównie na zachodzie) oraz przesiedlenie ludności ukraińskiej mieszkającej w Polsce na obszary ZSRR. Poza tym starano się zachęcić ludność zamieszkałą na wsi do przenoszenia się do dynamicznie rozwijających się i systematycznie odbudowywanych miast. 

W kolejnych dziesięcioleciach istnienia Polskiej Republiki Ludowej doszły do tego problemy związane z wspieraniem emigracji z Polski ludności żydowskiej czy szeroko rozumianej wymuszonej emigracji Polaków z przyczyn politycznych (konflikt z władzą komunistyczną) bądź ekonomicznych (lepsze perspektywy zarobku zagranicą). Ogólnie rzecz biorąc, polityka emigracyjna okresu PRL podporządkowana była ustabilizowaniu władzy sprawowanej przez obóz komunistyczny poprzez korzystne ukształtowanie struktury narodowościowej ludności państwa polskiego.

Po zmianie ustroju na demokratyczny priorytety polityki migracyjnej rządu polskiego uległy zmianie.

Podobne wypracowania do Polityka migracyjna - definicja, opracowanie