Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polityka spójności - definicja, cele. Polityka spójności Unii Europejskiej

Unia Europejska jest międzynarodową organizacją, w strukturach której znajdują się państwa oraz regiony o bardzo zróżnicowanym potencjale gospodarczym, ekonomicznym oraz ludnościowym. Realizując politykę szeroko pojętej integracji państw członkowskich, Unia Europejska dąży do jak najpełniejszego zespolenia ich ze sobą w sferze celnej, finansowej, handlowej, gospodarczej, społecznej czy politycznej. 

Jednocześnie jednym z głównych celów istnienia Unii Europejskiej jest wyrównywanie poziomów gospodarczych poszczególnych regionów, poprzez dofinansowywanie rozwoju tych najbardziej zapóźnionych oraz pomoc słabiej rozwiniętym gospodarkom. Takie zintegrowane działanie nosi nazwę polityki spójności lub polityki regionalnej Unii Europejskiej.

Polityka spójności na skalę europejską ma za zadanie stymulowanie i aktywne wspieranie działań prowadzących do zrównania warunków ekonomicznych oraz społecznych wszystkich regionów zjednoczonej Europy. Głównym jej instrumentem jest system dotacji i kredytów dla wymagających pomocy finansowej regionów. Bezpośrednie dotacje mają na celu poprawienie spójności tych obszarów ze strukturami Unii Europejskiej, podniesienie ich konkurencyjności oraz ogólnego poziomu gospodarczego, a także nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi regionami.

Pierwszym funduszem europejskim, który został utworzony specjalnie w celu wspierania słabiej rozwiniętych regionów Wspólnoty był powstały w roku 1975 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Podobne wypracowania do Polityka spójności - definicja, cele. Polityka spójności Unii Europejskiej