Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Gabinet cieni a opozycja - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Opozycją nazywane jest przejawianie niechęci poprzez wyrażanie protestu wobec pewnych czynności lub zachowań oraz stosowanie oporu. Opozycją polityczną natomiast nazywane jest działanie przedstawicieli partii politycznych, niemających swych reprezentantów w Radzie Ministrów. 

Duży wpływ na prężne działanie opozycjonistów ma dostęp do środków masowego przekazu oraz kształtowanie opinii publicznej. Opozycję można podzielić wedle kilku występujących kryteriów, zasadniczo jednak dzieli się jej przejawy ze względu na branie udziału w życiu politycznym na etapie tworzenia przepisów prawnych (opozycja parlamentarna oraz pozaparlamentarna) czy też w ujęciu legalności jej funkcjonowania. 

Gabinetem cieni z kolei nazywa się członków partii lub ugrupowania opozycyjnego, którzy działają w sposób jawny i otwarty. To rząd oczekujący, sformułowany przez przedstawicieli partii opozycyjnych w stosunku do aktualnego rozłożenia sił politycznych w państwie. To także rząd alternatywny, który może przejąć władzę w przypadku wygranej w wyborach. To fikcyjny twór, w którym każdy polityk rzeczywiście sprawujący władzę posiada swoje odpowiednie zastępstwo w osobie konkretnego przedstawiciela...

Podobne wypracowania