Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sejm - Klub poselski - co to jest klub poselski? Definicja, opis, rola i przywileje

Działalność poselska w sejmie wymaga ciągłej dyskusji i współpracy z ludźmi, którzy dzielą wspólne poglądy polityczne i mają pewną wizję np. ustawodawstwa w Polsce. Formami samoorganizowania się posłów w ramach niższej izby parlamentu jest klub poselski oraz koło poselskie. Koło poselskie jest zbiorem co najmniej trzech posłów, natomiast klub poselski tworzy co najmniej piętnastu posłów (art. 8. Regulaminu Sejmu).

Podczas zakładania klubu poselskiego ważne jest, żeby przedłożyć Marszałkowi Sejmu jego skład oraz regulamin wewnętrzny. Warto zaznaczyć także, że dany poseł może należeć tylko do jednego koła lub klub poselskiego.

Kluby poselskie mają liczne możliwości działania (znacznie szersze niż poszczególny niezrzeszony poseł), są więc atrakcyjnym pomysłem na pracę sejmową. Po pierwsze, kluby poselskie mają swoją reprezentację w Konwencie Seniorów (w skład Konwentu, zgodnie z art. 15, wchodzą wiceprzewodniczący klubów poselskich). Konwent, zgodnie z art. 16 Regulaminu Sejmu, ma z kolei za zadanie m.in. opiniować projekty planów prac sejmu i projekty dziennych posiedzeń sejmu, a także wnioski w sprawie wyborów jego organów. Co więcej, kluby poselskie (art. 16. ust.2) mają możliwość wnioskowania o zwołanie Konwentów Seniorów.

Drugą ważną kompetencją, jaką dysponują kluby poselskie, jest inicjatywa ustawodawcza, ponieważ Regulamin Sejmu w art. 32. ust. 2. stwierdza, iż: „Poselskie projekty ustaw mogą być wnoszone przez komisje sejmowe lub co najmniej 15 posłów podpisujących projekt”. Ponadto, grupa 15 posłów, czyli m.in. klub poselski, ma prawo wnoszenia poprawek do ustaw w czasie drugiego czytania.

Kolejnym uprawnieniem klubów poselskich jest możliwość wysuwania propozycji kandydata na funkcję Marszałka Sejmu.

Skład Komisji Nadzwyczajnej (organ, który zajmuje się rozpatrywaniem propozycji zmian konstytucji) powinien odzwierciedlać podział sejmu na kluby poselskie.

W obecnym parlamencie funkcjonują cztery kluby poselskie: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska zrzeszający 205 członków, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość (147 posłów), Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej (45 członków), Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Demokratycznego (31 członków) oraz Klub Parlamentarny Polska Jest Najważniejsza.

Podobne wypracowania do Sejm - Klub poselski - co to jest klub poselski? Definicja, opis, rola i przywileje