Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sejm - Koło poselskie - co to jest koło poselskie? Definicja, opis, rola i przywileje

Działalność posłów w sejmie związana jest z częstym podejmowaniem współpracy z innymi posłami, organizowaniem się posłów dla większej skuteczności działań i wywierania wpływu na przebieg procesu legislacyjnego. Regulamin polskiego sejmu przewiduje więc pewne formalne sposoby organizacji poselskiej. Są to, zgodnie z art. 8 Regulaminu Sejmu, kluby i koła poselskie. Klub poselski tworzony jest przez co najmniej 15 posłów, natomiast koło – przez co najmniej 3 posłów. Możliwość tworzenia klubów i kół poselskich nie wyklucza innych sposobów samoorganizowania się posłów.

Jaka jest rola kół poselskich? Po pierwsze, grupa kół poselskich (razem 15 posłów) ma swoją reprezentację w Konwencie Seniorów, co oznacza, że wybrani posłowie mają możliwość uczestniczenia w pracach Konwentu (chyba że w dniu rozpoczęcia kadencji sejmu koło tworzyło osobną listę wyborczą – wtedy nie musi spełnić warunku 15 osób). Konwent jest organem sejmu, który ma za zadanie (art. 16 Regulaminu Sejmu) m.in.: opiniowanie projektów prac sejmu i dziennego porządku obrad, opiniowanie zadań i przebiegu prac Kancelarii Sejmu a także inne kwestie, które zostały przekazane Konwentowi przez Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu.

Co więcej, uczestnictwo w kole poselskim wydłuża czas wypowiedzi przysługujący każdemu posłowi – czas ten liczony jest bowiem sumarycznie dla każdego z członków koła – jedna osoba, zamiast innego członka koła, może więc wypowiadać się dłużej.

Warto zaznaczyć, że każdy poseł może należeć tylko do jednego koła poselskiego (także tylko do jednego klubu). W momencie założenia koła poselskiego ważne jest, by podać jego skład osobowy i wewnętrzny statut do wiadomości Marszałka Sejmu.

Obecnie w Sejmie VI kadencji działają dwa koła poselskie. Są to: Koło Poselskie Socjaldemokracji Polskiej (zrzesza 3 członków), a także Demokratyczne Koło Poselskie Stronnictwa Demokratycznego, również zrzeszające 3 posłów.

Ze względu na niewiele przywilejów, jakie daje uczestnictwo w kole poselskim, posłowie wolą zrzeszać się w bardziej liczne kluby poselskie, które dają im możliwość m.in. uczestnictwa w Konwencie Seniorów, możliwość wysuwania kandydatury na Marszałka Sejmu, zgłaszania projektów ustaw (grupa 15 posłów), złożenia wniosku dotyczącego odwołania Marszałka Sejmu.

Podobne wypracowania do Sejm - Koło poselskie - co to jest koło poselskie? Definicja, opis, rola i przywileje