Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sejm - Koło poselskie - co to jest koło poselskie? Definicja, opis, rola i przywileje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Działalność posłów w sejmie związana jest z częstym podejmowaniem współpracy z innymi posłami, organizowaniem się posłów dla większej skuteczności działań i wywierania wpływu na przebieg procesu legislacyjnego. Regulamin polskiego sejmu przewiduje więc pewne formalne sposoby organizacji poselskiej. Są to, zgodnie z art. 8 Regulaminu Sejmu, kluby i koła poselskie. Klub poselski tworzony jest przez co najmniej 15 posłów, natomiast koło – przez co najmniej 3 posłów. Możliwość tworzenia klubów i kół poselskich nie wyklucza innych sposobów samoorganizowania się posłów.

Jaka jest rola kół poselskich? Po pierwsze, grupa kół poselskich (razem 15 posłów) ma swoją reprezentację w Konwencie Seniorów, co oznacza, że wybrani posłowie mają możliwość uczestniczenia w pracach Konwentu (chyba że w dniu rozpoczęcia kadencji sejmu koło tworzyło osobną listę wyborczą – wtedy nie musi spełnić warunku 15 osób). Konwent jest organem sejmu, który ma za zadanie (art. 16 Regulaminu Sejmu) m.in.: opiniowanie projektów prac sejmu i dziennego porządku obrad, opiniowanie zadań i przebiegu prac Kancelarii Sejmu a także inne kwestie, które zostały przekazane Konwentowi przez...

Podobne wypracowania