Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Interpelacja, zapytanie poselskie - Interpelacja a zapytanie poselskie - porównanie i opis

Interpelacja i zapytanie to dwie formy aktywności posłów w sejmie w stosunku do przedstawicieli Rady Ministrów. Mają one na celu kontrolowanie bieżącej działalności ministrów, premiera i całego rządu.

Interpelacja (łac. interpellatio – przerwanie) polega na tym, że dany poseł swoje pytanie (zgodnie z art. 192 ust. 1 – pytanie musi dotyczyć spraw zasadniczych i dotyczyć problemów związanych z polityką państwa) w postaci pisemnej przekazuje Marszałkowi Sejmu, a ten odczytuje je w odpowiednim momencie obrad sejmu (dzienny punkt obrad „Informacja bieżąca” lub „Pytania w sprawach bieżących”). Pytanie to powinno być uzupełnione o krótkie streszczenie aktualnej sytuacji, odpowiadającej tematyce pytania. Adresatem interpelacji poselskiej może być zarówno poszczególny minister, jak i cały rząd, a także premier, którzy od momentu wystosowania interpelacji mają 21 dni na pisemną odpowiedź. Nad interpelacją poselską może toczyć się debata sejmowa. Aktualnym przykładem interpelacji jest interpelacja poselska adresowana do ministra gospodarki: „Interpelacja w sprawie sprzedaży mieszkań zakładowych Katowickiego Holdingu Węglowego”.

Zapytania poselskie to natomiast nieco inna, choć zbliżona do interpelacji, forma kontroli władzy wykonawczej. O ile interpelacje dotyczyły spraw o zasadniczej wadze, to zapytania dotyczą raczej spraw jednostkowych. Dotyczą one polityki wewnętrznej i zagranicznej, a także realizacji zadań publicznych (art. 195. Regulaminu Sejmu). Procedura wnoszenia zapytań i składania interpelacji jest właściwie identyczna – w przypadku zapytań również przedkłada się je Marszałkowi Sejmu w formie pisemnej i również czeka się 21 dni na pisemną odpowiedź. Dość istotną różnicą między interpelacjami i zapytaniami poselskimi jest możliwość (w przypadku interpelacji) lub brak (w przypadku zapytań) przeprowadzenia debaty. Przykładem zapytania poselskiego jest zapytanie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie terminów załatwiania spraw obowiązujących w Ministerstwie Infrastruktury.

Zarówno interpelacja, jak i zapytanie stanowią kompetencję posłów do analizowania i kontrolowania aktualnej działalności władzy wykonawczej. Niejednokrotnie zdarza się, że to właśnie odpowiedzi na pytania posłów obnażają błędy postępowania rządu lub wręcz przeciwnie – nasuwają nowe sposoby rozwiązań bieżących problemów. Oba mechanizmy są bardzo istotnymi elementami ustroju demokracji parlamentarnej.

Podobne wypracowania do Interpelacja, zapytanie poselskie - Interpelacja a zapytanie poselskie - porównanie i opis