Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jurysdykcja - co to znaczy „jurysdykcja”? Znaczenie, opis, definicja. Jurysdykcja krajowa i jej typy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pojęcie jurysdykcji pochodzi z łaciny („iurisdictio”) i oznacza kompetencje państwa do sądzenia czy rozstrzygania różnych kwestii wynikłych ze współżycia mieszkańców danego terytorium. Jurysdykcją określa się także pewien zakres osobowy i przedmiotowy podejmowanych spraw.

W literaturze przedmiotu stwierdza się, że w przypadku jurysdykcji wyróżnia się jej trzy podstawowe typy. Są to: jurysdykcja ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Jurysdykcja ustawodawcza dotyczy tego, że państwo na swoim terenie posiada prawo stanowienia prawa. Jurysdykcja wykonawcza wiąże się z egzekwowaniem obowiązującego prawa, natomiast jurysdykcja sądownicza polega na tym, że sądy w danym państwie mogą rozstrzygać we wnoszonych do nich sprawach.

Państwo roztacza swoje kompetencje jurysdykcyjne (jurysdykcji ustawodawczej) w nawiązaniu do 2 faktów – związku terytorialnego i personalnego. Oznacza to, że państwo ma prawo stanowić i egzekwować prawo na terenie, jaki obejmuje, a także – pośród swoich obywateli. Wyróżnia się tutaj zasadę biernego i czynnego zwierzchnictwa personalnego. Zwierzchnictwo bierne dotyczy obywateli kraju, którzy stali się ofiarami przestępstw w miejscu swojego pobytu (poza krajem pochodzenia)....

Podobne wypracowania