Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polityka społeczna - definicja, charakterystyka, przykłady

Pojęcie polityki społecznej ma charakter bardzo ogólny, oznacza system działań i strategii długoterminowego działania, którego zamierzonym rezultatem jest przede wszystkim zaspokojenie podstawowych potrzeb obywateli w sferze społecznej oraz socjalnej. Jest ona realizowana głównie przez publiczne władze państwowe oraz określone organizacje pozarządowe, jak Polski Czerwony Krzyż czy Polska Akcja Humanitarna.

Z polityką socjalną powiązane są kwestie prawne, ekonomiczne oraz socjologiczne, które występują również w wielu innych obszarach życia publicznego. Do realizacji działań o charakterze społecznym zalicza się m. in. ochronę zdrowia, politykę rodzinną i demograficzną, oświatę i edukację na wszystkich szczeblach, sprzyjającą politykę mieszkaniowo-budowlaną, politykę zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ochronę środowiska, a także pomoc socjalną.

Prowadzenie polityki społecznej ma określone założenia i cele. Zaliczają się do nich np. starania o zapewnienie ładu społecznego, który jest determinantem stabilizacji życiowej obywateli oraz warunkiem osiągnięcia dobrobytu, zapewnienie należytego bezpieczeństwa socjalnego, umożliwiającego w razie potrzeby ryzyka socjalnego zapewnienie odpowiednich dochodów, wspieranie życia rodzinnego oraz inwestycje w człowieka, czyli umożliwienie równych szans rozwoju czy wykształcenia młodego pokolenia.

Podobne wypracowania do Polityka społeczna - definicja, charakterystyka, przykłady