Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Vacatio legis - definicja, znaczenie, przykłady

Termin vacatio legis pochodzi z języka łacińskiego w którym oznacza tyle co „próżnowanie, oczekiwanie ustawy, prawa”. Oznacza on czas jaki istnieje miedzy wejściem w życie danego aktu prawnego (nazywanego inaczej promulgacji) a chwilą jego publikacji.

Vacatio legis ustanowiono w celu umożliwieniu wszystkim zainteresowanym poznania nowych przepisów, a także przygotowania się do zmiany sytuacji prawnej. Termin ten ma także znaczenie techniczne - pozwala na odpowiednie przygotowanie się do egzekwowania danego przepisu przez organy państwa. 

Regulacja dotycząca vacatio legis zawarta jest w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z 2000 roku. Stanowi ona, iż przeciętny czas od publikacji do wejścia w życie ustawy wynosi 14 dni. Przy ważniejszych aktach prawnych termin ten może wynosić nawet kilka miesięcy. Możliwe jest vacatio legis wynoszące 3 dni, dotyczy to jednak sytuacji szczególnych. W  najbardziej wyjątkowych sytuacjach akt prawny może wejść w życie z dniem jego ogłoszenia. 

W Rzeczpospolitej Polskiej akty prawne ogłaszane są w Dzienniku Ustaw RP lub Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. 

Vacatio legis występuje oczywiście nie tylko w naszym kraju. Dla przykładu w przypadku prawa kanonicznego okres ten zazwyczaj wynosi 3 miesiące. Natomiast w Brazylii jest to około 45 dni od opublikowania. 

Podobne wypracowania do Vacatio legis - definicja, znaczenie, przykłady