Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wykroczenie - definicja, charakterystyka, przykłady

Wykroczenie regulowane jest przez kodeks wykroczeń którego artykuł 1 paragraf 2 stanowi, że wykroczeniem jest czyn którego popełnienie zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do wysokości 5 tysięcy złotych lub nagany. 

Popełnienie wykroczenia może być ukarane: aresztem od 5 do 30 dni, grzywna w wysokości od 20 do 3000 złotych (chyba ze ustawa stanowi inaczej), kara ograniczenia wolności minimum jednego miesiąca lub kara nagany. Ostatnia ze wskazanych kar może występować także pod postacią pouczenia lub ostrzeżenia lub innego ze środków wychowawczych. Wprowadzone mogą być także dodatkowe środki karne takie jak obowiązek naprawienia wprowadzonej szkody, zapłata odszkodowania, przepadek przedmiotów, zakaz prowadzenia pojazdów, poinformowanie publiczne o orzeczeniu dotyczącym kary bądź też inne wskazane przez ustawę środki. 

Ukarany za popełnienie wykroczenia może być każdy kto ukończył 17 rok życia. Sąd może skazać nie tylko osobę która sama się wykroczenia dopuściła ale każdego kto podżegał do jego popełnienia, wykazał się pomocnictwem bądź tylko usiłował popełnić wykroczenie. 

Kodeks karny skarbowy wskazuje szczególny rodzaj wykroczenia jakim jest wykroczenie skarbowe. Polega ono na uszczupleniu bądź na próbie uszczuplenia należności publicznoprawnej jeśli nie przekracza ona pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełniania (minimalne wynagrodzenie co roku jest ustalane).  Karą za takie wykroczenie jest kara grzywny. Sąd może dodatkowo zasądzić przepadek przedmiotów bądź ściągnięcie ich równowartości. 

Podobne wypracowania do Wykroczenie - definicja, charakterystyka, przykłady