Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zstępny, wstępny - pokrewieństwo - definicja, opis, przykłady

Zstępny i wstępny to rodzaje pokrewieństwa występujące w genealogii oraz - szczególnie - w prawie. Terminem wstępny określa się osobę będącą przodkiem danej osoby w linii prostej. Chodzi wiec o rodziców (ojca i matkę), dziadków (dziadka i babcię), pradziadków (pradziadka, prababcie), prapradziadków i tak dalej. W pokrewieństwu takim jak ‘wstępni’ chodzi o to, że jedna osoby pochodzi od drugiej. 

Z kolei zstępnym określa się potomków danej osoby czyli: dzieci, wnuki, prawnuki, praprawnuki i tak dalej. Osoby te również spokrewnione są w linii prostej a związek między nimi polega na tym że jedna osoby pochodzi od drugiej.  Zstępny zatem to inaczej potomek. 

Określenia takie jak „wstępny” i „zstępny” występują we wszystkich gałęziach prawa. Np. w postępowaniu przed sądem osoba będącą spokrewniona ze stroną między innymi takim stosunkiem pokrewieństwa nie może być sędzią w danej sprawie.  W procesie karnym z kolei osoba najbliższa dla oskarżonego. (czyli także wstępny i zstępny) ma prawo do odmowy składania zeznań. W niektórych przypadkach przepisy prawa wymagają od np. radnych informacji o zatrudnieniu wstępnym i zstępnych (także małżonków oraz rodzeństwa). 

Osoby przysposobione traktowane są przez prawo na równi ze zstępnymi biologicznymi. Przykładem może tu być sytuacja dziedziczenia, w którym po spadkodawcy jego zstępni oraz przysposobieni dziedziczą na takich samych prawach. 

Podobne wypracowania do Zstępny, wstępny - pokrewieństwo - definicja, opis, przykłady