Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wotum nieufności - definicja, opis, znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wotum nieufności to specjalna, podjęta przez parlament uchwała, poprzez którą wyraża on swój brak zaufania do rządu jako całości lub poszczególnych jego członków. W wyniku przegłosowania wniosku o wotum nieufności konieczna jest dymisja (rządu lub ministra.). Wotum nieufności jest instytucją charakterystyczną dla ustrojów: semiprezydenckiego oraz parlamentowo-gabinetowego. 

Termin „wotum” pochodzi z języka łacińskiego w którym „votum” oznacza tyle co dar, ślubowanie. 

Wniosek o wotum nieufności dla pojedynczego członka rządu (za wyjątkiem premiera) musi być złożony przez minimum 69 posłów na ręce Marszałka Sejmu. Następnie odpowiednia komisja sejmowa opiniuje taki wniosek a Marszałek informuje o jego wpłynięciu Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta. Po minimum 7 dniach od złożenia takiego wniosku przeprowadza się głosowanie. By wotum nieufności zostało uchwalone musi się za nim opowiedzieć minimum 231 posłów czyli uchwała podejmowana jest bezwzględną większością ustawowej liczby posłów. W przypadku opowiedzenia się parlamentu za wotum nieufności odpowiedni członek rządu jest odwoływany ze stanowiska przez głowę państwa. 

Natomiast jeśli uchwała...

Podobne wypracowania