Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Występek - definicja, opis, przykłady

Występek definiowany jest przez artykuł 7 paragraf 3 ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 roku. Głosi on, iż występkiem jest czyn zabroniony, który jest  zagrożony grzywna powyżej 30 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności bądź kara pozbawienia wolności przekraczająca miesiąc. 

Kodeks karny reguluje, iż każde przestępstwo jest zbrodnią bądź występkiem.  Zbrodnię popełnić można jedynie naumyślnie. Jest ona zagrożona sankcją karną wynosząca co najmniej 3 lata pozbawienia wolności. Występek można popełnić umyślnie (sprawca mimo możliwości przewidzenenia jego popełnienia oraz wynikających z tego konsekwencji nie rezygnuje ze swojego zamiaru) bądź nieumyślnie (popełniany w wyniku nieostrożności, bez zamiaru popełnienia,  przy jednoczesnej możliwości jego przewidzenia).

Ustawodawca przewidziała specjalny rodzaj występku jakim jest występek o charakterze chuligańskim. Jego popełnienie jest zawsze umyślne. Polega albo na uszkodzeniu, zniszczeniu cudzej własności bądź na świadomym zamachu na czyjąś nietykalność, wolność, zdrowie czy zaburzenie porządku publicznego. Zachowanie takie jest uznawane za rażące lekceważenie obowiązującego porządku prawnego. 

Ten rodzaj występku także regulowany jest prze kodeks karny, artykuł 115 paragraf 21. Sankcja za występek chuligański regulowana jest przez artykuł 57a, paragraf 1 z którego wynika iż sąd wymierza karę nie niższą niż minimalna ustawowo ustalona, zwiększoną o połowę.  Dodatkowo sąd może nakazać osobie zapłatę odszkodowania na rzecz poszkodowanego bądź wpłatę pieniędzy na rzecz wskazanej instytucji zajmującej się sprawami związanymi ze sprawą która była rozstrzygana. 

Podobne wypracowania do Występek - definicja, opis, przykłady