Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wotum zaufania - definicja, charakterystyka, znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wotum zaufania to instytucja polegająca na udzieleniu rządowi jako całości lub jego poszczególnym członkom aprobaty sejmu. Decyzja podejmowana jest poprzez głosowanie większością głosów. Wotum zaufania jest więc swojego rodzajem potwierdzenia poparcia rządu przez parlament. 

Termin wotum pochodzi z języka łacińskiego w którym „votum” oznacza „dar” lub „ślubowanie”. 

Wotum zaufania jest instytucją charakterystyczną dla ustrojów: semiprezydenckiego oraz parlamentowo-gabinetowego.Wniosek o głosowanie nad wotum zaufania może złożyć sam  rząd. W praktyce głosowanie tak podejmuje się w dwóch przypadkach. 

Pierwszym jest moment powołania gabinetu przez głowę państwa (czyli w przypadku Polski przez prezydenta). Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu jest wtedy obligatoryjne. Bez podjęcia uchwały rząd nie może funkcjonować. Zgodnie z konstytucją premier 14 dni od powołania jego rządu przez prezydenta zobligowany jest do zaprezentowania sejmowi programu działania określanego jako expose po wygłoszeniu którego prosi o udzielenie wotum zaufania. Głosowanie tak odbywa się bezwzględna większością głosów przy udziale co najmniej połowy ustawowej liczby posłów...

Podobne wypracowania