Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zdolność do czynności prawnych - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zdolnością do czynności prawnych określa się możliwość podejmowania czynności prawnych we własnym imieniu. Inaczej mówiąc jest to zdolność do nabywania oraz zaciągania zobowiązań lub możliwość bycia uczestnikiem obrotu prawnego.  Jeszcze inaczej zdolność do czynności prawnych można określić jako możliwość samodzielnego kształtowania własnej sytuacji prawnej czyli możliwość podejmowania oraz składania własnych oświadczeń woli które wiążą się z powstaniem, zmianą lub ustaniem stosunku prawnego.

Zdolność do czynności prawnych jest stopniowalna. Pełna zdolność do czynności prawnych przyznana została osobom fizycznych które ukończyły 18 lat (w przeciwieństwie do zdolności prawnej którą mają wszystkie osoby fizyczne) nie będąca ubezwłasnowolniona.  Pełna zdolność do czynności prawnych  przysługuje także osobom prawnym. Ograniczona zdolność do czynności prawnych mają osoby fizyczne do 13 roku życia oraz te które nie zostały ubezwłasnowolnione w stopniu całkowitym. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby ubezwłasnowolnione całkowicie oraz te które nie ukończyły 13 roku życia. 

Czynności prawne podejmowane przez osoby nie mające do nich zdolności są nie ważne. Wyjątkiem są drobne, powszechne, bieżące sprawy codzienne, sytuacje w których z umowy wyniknęły już skutki oraz taki rodzaj zobowiązań które nie pociągają ze sobą znacznej krzywdy dla osoby nie mającej zdolności do czynności prawnych. W powyższych sytuacjach podjęte czynności są ważne. 

Regulacje dotyczące zdolności do czynności prawnych szczegółowe omówione zostały w kodeksie cywilnym. 

Podobne wypracowania