Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Alterglobalizm a antyglobalizm - różnice

Często terminów „antyglobalizm” oraz „alterglobalizm” używa się zamiennie. Jest to jednak błąd, gdyż ruchy te różnią się między sobą poglądowo. 

Alterglobalizm jest ruchem polityczno-społecznym, którego przedstawiciele opowiadają się za radykalnym odmienieniem panujących na świecie stosunków społecznych, gospodarczych, politycznych itp. Antyglobalizm z kolei jest ruchem całkowicie negującym globalizację i nie godzącym się na żadne jej przejawy. 

Oba ruchy nie akceptują postępującej globalizacji. Alterglobaliści jednak uznają ją za proces, którego nie da się uniknąć i w pewien sposób godzą się z jej nastą pienieniem przy jednoczesnym postulowaniu negowaniu negatywnych przejawów globalizacji. Dążą oni do powstania nowego, awangardowego społeczeństwa. Antyglobaliści natomiast całkowicie odrzucają globalizacje głosząc iż jest możliwe jej zahamowanie. 

Alterglobalizm głosi konieczność budowy społeczeństwa obywatelskiego posiadającego możliwość samoorganizacji oraz realizacji celów bez ingerencji ze strony władzy. Antyglobaliści z kolei postulują oparcie się na pierwotnych wspólnotach takich jak rodzina, wspólnoty lokalne, naród. 

Zazwyczaj za alterglobalizmem opowiadają się zwolennicy liberalizmu, zaś antyglobalizm popierany jest przez przedstawicieli nacjonalistów oraz anarchistów. Należy pamiętać, ze ten podział jest bardzo umowny. 

Oba ruchu mocno krytykują postępującą degradacje środowiska związanej z rozwojem  techniczno-przemysłowym. Równocześnie opowiadają się za postulatami ruchów ekologicznych. Działalność wielkich międzynarodowych korporacji jest krytykowana przez oba ruchy. Alterglobaliści sprzeciwiają się dodatkowo także zanikowi świadomości narodowej, historycznej oraz kulturowej odmiennych grup społecznych. 

Podobne wypracowania do Alterglobalizm a antyglobalizm - różnice