Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ład międzynarodowy - definicja, opis

Ład międzynarodowy - układ sił politycznych i gospodarczych w skali świata, wyznaczany przez stan stosunków między państwami, zwłaszcza między mocarstwami. Termin jest umowny, opiera się przede wszystkim na stanie równowagi sił, przede wszystkim jądrowych. 

Układ sił politycznych w skali globu przekłada się na system bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Po I wojnie światowej istnienie ładu międzynarodowego kojarzono ze zgodą państw na zawarte porozumienia i z przestrzeganiem prawa międzynarodowego. Ustanowiony wówczas tzw. ład wersalski, miał zapewnić wszystkim narodom prawo do pokoju. Wybuch II wojny światowej wykazał niemoc przedsięwziętych środków. Zaczęto powoływać się na Kartę Narodów Zjednoczonych, rezolucje i traktaty. Lecz wprowadzony wówczas tzw. ład jałtański (czy też jałtańsko-poczdamski) wcale nie zapewnił ogólnoświatowego pokoju; rezultatem powojennych układów stał się bowiem ład dwubiegunowy, trwający do zakończenia „zimnej wojny”. 

Pojęcie ładu międzynarodowego poszerzyło się jednak, zaczęto mówić o ładzie prawnym, gospodarczym, kulturalnym czy ekologicznym. Odtąd, rozumiano go jako system stosunków międzynarodowych lub pewnych relacji między uczestnikami życia międzynarodowego, a także jako powszechnie uznawanego systemu wartości.

Łd międzynarodowy zależy w dużym stopniu od gotowości podmiotów do uznawania wspólnych wartości i współdziałania oraz warunków dla jego rozwoju. Aby go zinstytucjonalizować, konieczne jest uzgodnienie interesów i dążeń. Ład powinien być sztywny i trwały, ale i elastyczny, umożliwiający podejmowanie koniecznych działań.

Cechą charakterystyczną ładu międzynarodowego jest to, że w każdym wypadku chroni określone status quo i działa na korzyść najpoważniejszych jego rzeczników. Rodzące się w ramach ładu międzynarodowego konflikty interesów, pozwalają na regulowanie wspólnych norm i osiąganie uzgodnionych celów, co jest konieczne dla sprawności jego systemu i efektywności funkcjonowania. 

Obecnie, koncepcje jakiegokolwiek rządu światowego czy hegemonii wydają się nierealne. Wspólną troską państw winno być zatem takie zabieganie o równowagę i stabilizację w świecie, które nie dopuści do destabilizacji istniejącego ładu międzynarodowego. Jest to możliwe przez stosowanie odpowiednich, wielowymiarowych działań, ogólnych i specyficznych dla poszczególnych państw, które w rzeczywistości nie tylko ze sobą współpracują, ale i nierzadko - rywalizują. Kluczową rolę, wydają się odgrywać powiązania między wielkimi mocarstwami, na których ciąży odpowiedzialność za dbanie o stabilizację, integrację i uprzedzające konflikty działania. 

Podobne wypracowania do Ład międzynarodowy - definicja, opis