Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - opis, komentarz

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (ang. International Covenant on Civil and Political Rights) - jednogłośnie uchwalony podczas konferencji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku 16 grudnia 1966 r. Ratyfikowano go w marcu 1976 r. Dotychczas, Pakt ratyfikowało 166 państw; Polska uczyniła to w 1977 r. Jest to akt o wiążącej mocy prawnomiędzynarodowej. Stanowi rozwinięcie Powszechnej deklaracji praw człowieka. 

Tekst Paktu składa się z pięciu części.

W Części I, nadaje wszystkim narodom prawo do samostanowienia, które pozwala im swobodnie określać status polityczny i dowolnie rozporządzać rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Każdy naród może rozporządzać też swoimi bogactwami naturalnymi i nigdy, w żadnym wypadku, nie wolno pozbawiać go jego własnych środków egzystencji. Wszystkie Państwa-Strony, które podpisały Pakt, mają popierać i szanować prawo samostanowienia. 

W Części II, zobowiązano Państwa-Strony do przestrzegania Paktu i zapewnienia gwarancji zeń wynikających wszystkim osobom przebywającym na ich terytorium, bez względu na różnicę rasy, płci, języka, religii, sytuację majątkową, okoliczności itd. W razie konieczności zapewnienia praw wynikających z Paktu na terytorium...

Podobne wypracowania