Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Akcesja - akcesja do UE - definicja, znaczenie pojęcia

Termin ‘akcesja’ pochodzi z języka łacińskiego, w którym słowo ‘accedo’ oznacza tyle, co zgodę na przyłączenie się, wyrażenie chęci udziału, uczestnictwa.

Akcesję interpretuje się w kilku płaszczyznach. Najczęściej jako akcesję rozumie się przyłączenie do jakiejś organizacji (na przykład wstępowania państwa w skład struktur Unii Europejskiej). Akcesja Polski do Unii Europejskiej miała miejsce 1 maja 2004 roku, kiedy to Polska stała się jej oficjalnym członkiem. Natomiast 12 marca 1999 roku Polska wraz z Czechami oraz Węgrami została oficjalnie przyjęta do NATO. W obu przypadkach poprzedzone to było długim i wymagającym okresem przygotowawczym.

Akcesja jest też czynnością związaną z bibliotekarstwem. Może to być włączanie nowych nabytków bibliotecznych do całości zbiorów bądź przekazywanie ich do archiwum. W podobnym znaczeniu akcesja może występować jako funkcjonujące w dobrze zaopatrzonych, dużych bibliotekach specjalne, wyodrębnione działy nowości. Akcesja może być zatem przyjmowaniem oraz rejestracją wpływających materiałów bibliotecznych. 

Na podstawie akcesji różne podmioty trwale się ze sobą wiążą. 

Akcesją może być także połączenie rzeczy. Dla przykładu akcesja nieruchomości oznacza ich trwałe związanie. Przystąpienie do pewnego urzędu, organu także może być określone jako akcesja. 

W przypadku akcesji rzeczy należących do różnych właścicieli, w sytuacji niemożliwości ich oddzielenia jej właściciele zyskują status współwłaścicieli. 

Podobne wypracowania do Akcesja - akcesja do UE - definicja, znaczenie pojęcia