Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zasady wyborcze - wybory tajne - definicja, interpretacja

Funkcjonuje pięć fundamentalnych zasad wyborów w Polsce, które pozwalają na realizację zasady demokratyczności. Są to: równość, bezpośredniość, powszechność, proporcjonalność oraz tajność. 

Zasada tajności nakazuje przeprowadzanie wyborów w sposób anonimowy. Dodatkowo żadna osoba niepowołana nie może mieć wpływu na przebieg glosowania. 

W lokalu wyborczym, w którym odbywa się głosowanie, wyborca musi mieć możliwość oddania głosu na stanowisku osłoniętym przed widokiem innych osób w taki sposób, by nie miały one możliwości dostrzeżenia, na kogo zostaje oddany głos. Dodatkowo kartę do głosowania do urny wrzuca się osobiście, tak by nikt wcześniej nie mógł zobaczyć, jak została ona wypełniona. 

Urny, w których gromadzone są głosy, w czasie głosowania zabezpieczone są specjalną plombą oznaczoną pieczęcią komisji. Zrywana jest ona dopiero w momencie wydobycia wszystkich głosów w celu ich przeliczenia. 

Jeśli Okręgowa Komisja Wyborcza czuwająca nad przestrzeganiem zasad głosowania zauważy naruszenia zasad tajności (np. naruszenie plomby znajdującej się na urnie), ma możliwość unieważnienia wyborów w danym okręgu. 

Zasada tajności głosowania odnosi się także innego rodzaju głosowań jak wybory powszechne. Na przykład w przypadku tajnego głosowania Rady Ministrów oznacza to przeprowadzenie głosowania w pomieszczeniu zamkniętym, do którego nie mają dostępu przedstawiciele mediów ani inne osoby postronne. Mimo że glosowanie jest przeprowadzane w warunkach tajności, jego wynik podawany jest do wiadomości publicznej. 

Podobne wypracowania do Zasady wyborcze - wybory tajne - definicja, interpretacja