Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zasady wyborcze - wybory bezpośrednie - definicja, interpretacja

Polskie wybory charakteryzują się pięcioma przymiotnikami. Są one: tajne, równe, powszechne, proporcjonalne oraz bezpośrednie. Zasady te są fundamentem demokratycznych wyborów.

Wybory bezpośrednie są inaczej nazywane wyborami jednostopniowymi, gdyż już w pierwszej fazie wyborów oddaje się głos na konkretnego przedstawiciela. 

Zgodnie z zasadą bezpośredniości wyborów, głosy oddawane są bezpośrednio na kandydatów. W wyborach prezydenckich bowiem głosujemy na konkretną jednostkę, zaś w wyborach sejmowych na konkretnych posłów. W czasie oddawania głosów bezpośrednio wskazuje się swojego kandydata do organu przedstawicielskiego. 

Zasada bezpośredniości wyborów jest przeciwieństwem zasady pośredniości. W wyborach pośrednich ogół obywateli uprawnionych do głosowania wybiera kolegium elektorów, które następnie spośród swojego grona wybierze elektów na wskazane stanowisko bądź stanowiska.  W wyborach pośrednich społeczeństwo w niepełny sposób wpływa na to kto sprawuje władzę. 

Wybory pośrednie są zatem zazwyczaj dwu-, a czasem nawet wielostopniowe. Przykładem wyborów pośrednich może być na przykład wybór premiera. Oficjalnie jest on mianowany przez prezydenta, faktycznie jednak szefa rządu wskazuje wygrane ugrupowanie polityczne spośród swoich struktur. 

Podobne wypracowania do Zasady wyborcze - wybory bezpośrednie - definicja, interpretacja