Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zasady wyborcze - wybory powszechne - definicja, interpretacja

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż wybory muszą cechować się pięcioma następującymi zasadami: proporcjonalności, równości, bezpośredniości, tajności oraz powszechności. 

Zasada powszechności wyborów  oznacza, iż przy przyznawaniu prawa wyborczego zakazane jest stosowanie wszelkich cenzusów wyborczych. 

Istnieją jednak pewne ograniczenia związane z prawem wyborczym. Czynne prawo wyborcze, czyli możliwość oddawania swojego głosu na wybranego kandydata do organów przedstawicielskich przysługuje tylko pełnoletnim obywatelom polskim. Wyborca musi ukończyć 18 lat najpóźniej w dniu głosowania. Dodatkowo nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu, w którym prawo wyborcze zostało cofnięte, a także być ubezwłasnowolniony. 

Pełnoletni obywatele Polski (a także innych państw członkowskich Unii Europejskiej) mają także prawo do oddawania swoich głosów na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. 

Również bierne prawo wyborcze związane zostało cenzusem wieku. Zasadniczo obowiązuje jednak zasada powszechności prawo wyborczego biernego. Do sejmu kandydować mogą ci, którzy skończyli 21 lat, ten sam wiek obowiązuje w czasie kandydowania do Parlamentu Europejskiego. Kandydaci do Rad Gmin, powiatów i sejmików województwa muszą mieć ukończone lat 18. Kandydat na wójta, prezydenta bądź prezydenta miasta nie może mieć mniej niż 25 lat. 30 lat muszą mieć kandydaci do senatu. Najwyższa granica wiekowa wymagana jest przy kandydowaniu na stanowisko prezydenta – 35 lat. Kandydat musi osiągnąć wskazany wiek najpóźniej w dniu wyborów. 

Podsumowując – jedyną przesłanką do wyłączenia osoby z kręgu wyborów może być wiek, brak pełni władz umysłowych bądź wyrok sadu. 

Podobne wypracowania do Zasady wyborcze - wybory powszechne - definicja, interpretacja