Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konkordat - definicja, charakterystyka. Konkordat w Polsce

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konkordat jest umową (łac. concordatus - uzgodniony), jaką zawiera dane państwo z papieżem, jako zwierzchnikiem religii rzymskokatolickiej. Wkonkordacie normowane są stosunki między państwem a Kościołem, wzajemne kompetencje obu stron m.in. w kwestii małżeństw (tzw. małżeństwa konkordatowe, czyli małżeństwa kościele niosące za sobą skutki urzędowe), nauczania religii w szkołach, własności kościelnej itp.

Pierwszym zawartym w historii konkordatem jest konkordat wormacki (1122 r.) między cesarzem Henrykiem V a papieżem Kalikstem II, który rozwiązywał długotrwałe spory dotyczące m.in. sprawy mianowania duchownych. W wyniku konkordatu, cesarz (poza ziemiami niemieckimi) został pozbawiony możliwości wpływu na wybory biskupów i prałatów. Pierwszym konkordatem nowożytności był natomiast konkordat zawarty w 1801 r. między papieżem Piusem VII a Napoleonem Bonaparte. W wyniku tego konkordatu Napoleon uzyskał możliwość dużego wpływu na wybór duchownych, którzy następnie zmuszeni byli do składania Napoleonowi przysięgi wierności.

Rzeczpospolita Polska zawarła konkordat z Kościołem Rzymskokatolicki w 1993 r., jednak ze względu na niesprzyjające mu okoliczności polityczne, Sejm uchwalił jego ratyfikację dopiero 6 lat później. Konkordat...

Podobne wypracowania