Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kontrasygnata a prerogatywa - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prerogatywa i kontrasygnata to pojęcia związane m.in. z rolą prezydenta w państwie. Prerogatywa oznacza pewną formę przywileju, jaki wynika z zajmowania określonego stanowiska, natomiast kontrasygnata to konieczność podpisania aktu prawnego przez inną niż jego autor osobę w celu przejęcie odpowiedzialności za ten akt. Wyraźnie widać więc, że są to pojęcia znacznie różniące się, ale jak wspomniano wiążą się one z działalnością prezydenta w państwie. Poniżej omówiono związek między tymi pojęciami.

Prezydent, jako głowa państwa, nie ponosi odpowiedzialności za własne akty urzędowe, które wydaje zgodnie z art. 144. ust. 1), toteż obowiązek ten spada na premiera, który w akcie kontrasygnaty (podpisania danego dokumentu) przejmuje na siebie odpowiedzialność przed Sejmem. Obowiązek kontrasygnaty nie dotyczy pewnej grupy aktów urzędowych prezydenta, które wymienione zostały w art. 144. ust 3. - są to właśnie prerogatywy prezydenta. Konstytucja wymienia aż 33 takie prerogatywy, są to m.in.: zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu i zwoływanie pierwszego posiedzenia po wyborach obu izb, skrócenie kadencji Sejmu w sytuacjach opisanych w Konstytucji, prezydencka inicjatywa ustawodawcza, zarządzenie ogólnokrajowego referendum,...

Podobne wypracowania