Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Czystki etniczne - czym są czystki etniczne? Definicja, opis, przykłady

Czystki etniczne to zbiorcza nazwa działań podejmowanych przez jakieś państwo (bądź grupę ludzi, która posiada władzę), w celu usunięcia konkretnej nacji lub grupy etnicznej. Pojęcia tego nie można mylić z ludobójstwem, które jest hasłem o wiele szerszym ani też ze zbrodnią wojenną, która nie jest nakierowana na konkretną grupę etniczną, a popełniana jest przeciw ogółowi. Oczywiście działa to tylko w jedną stronę – nie każde ludobójstwo jest czystką, ale każda czystka jest ludobójstwem. Podobnie jest w kwestii zbrodni wojennej.

Takie uściślenie znaczenia danego hasła jasno określa jego zakres i cechy charakterystyczne, a co za tym idzie – pozwala uniknąć błędów znaczeniowych. Jakie zatem są główne cechy czystki? Przede wszystkim jest to fizyczny atak na daną grupę, najczęściej bezbronną. Jest on zaplanowany, wymierzony w konkretne osoby, które spełniają „warunki” takie jak wyznawana  przez nie religia czy narodowość. Napad tego typu ma tylko jeden cel – całkowitą eliminację. Zdobycie terytorium czy łupów wojennych jest jedynie dodatkowym profitem.

Najbardziej znanym przykładem czystki etnicznej jest hitlerowski zamiar eksterminacji Żydów. Holokaust był bardzo ważnym punktem w planach politycznych lidera III Rzeszy. Niemal od początku jego przywództwa, czyli od roku 1933, starano się zniechęcać Niemców do narodu żydowskiego, który chciano zmusić do „dobrowolnego” wyjazdu i pozostawienia majątków. Prześladowania ciągle się nasilały, Żydom ograniczano przestrzeń życiową i traktowano ich jak ludzi gorszej kategorii (Ustawy norymberskie – wrzesień 1935). W akcie protestu młody Żyd polskiego pochodzenia – Herschel Grynszpan – podjął próbę ataku na ambasadora Rzeszy we Francji (zamiast niego zabił sekretarza). To zdarzenie wywołało ogromne poruszenie w III Rzeszy i stało się solidnym fundamentem do późniejszego Holokaustu.

W dwa dni po ataku (w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku) doszło w hitlerowskim państwie do tak zwanej „nocy kryształowej” – Niemcy wyszli na ulice i rozpoczęli niszczenie własności żydowskiej – domów, sklepów, synagog i cmentarzy. Wielu Żydów wtedy zamordowano lub osadzono w obozach pracy, pozostałych umieszczono w gettach. Resztę historii dopełniają zdarzenia z czasów II wojny światowej, kiedy to w obozach zagłady zginęło kilka milionów Żydów.

Innym, nieco mniej znanym, przykładem czystki etnicznej jest Rzeź Ormian, dokonana w czasie I wojny światowej przez wojska Imperium Osmańskiego. Początkowo wysiedlano Ormian do Syrii i Mezopotamii, gdzie byli brutalnie mordowani. Pozostałych (niedeportowanych) zatrzymywano, torturowano i również zabijano w brutalny sposób, bądź też wysyłano na pustynię, gdzie ginęli z głodu i pragnienia.

Podobne wypracowania do Czystki etniczne - czym są czystki etniczne? Definicja, opis, przykłady