Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Odpowiedzialność parlamentarna - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Odpowiedzialność parlamentarna to odpowiedzialność poszczególnych członków rządu (odpowiedzialność indywidualna) lub solidarna odpowiedzialność całego rządu przed parlamentem. Ten typ odpowiedzialności jest charakterystyczny dla krajów o ustroju parlamentarno-gabinetowym (czyli z dużą rolą parlamentu i rządu). Odpowiedzialność parlamentarna jest formą kontroli władzy wykonawczej przez władzę ustawodawczą i wynika z konstytucyjnej zasady równoważenia i wzajemnej kontroli władzy.

Rząd w czasie swojej działalności jest nieustannie odpowiedzialny za nią przed parlamentem co objawia się w różnoraki sposób, np. poprzez zapytania czy interpelacje poselskie. Członkowie rządu muszą tłumaczyć swoje postępowanie przed posłami, ponieważ w ustroju parlamentarno-gabinetowym najważniejszym organem w państwie jest organ ustawodawczy - wybrany w demokratycznych wyborach. 

Bardzo ważną formą odpowiedzialności parlamentarnej rządu przed parlamentem jest wotum nieufności czyli uchwalenie w specjalnym głosowaniu uchwały o braku zaufania dla członka rządu lub całego rządu (wówczas premier zobligowany jest do złożenia urzędu). 

Procedura uchwalania wotum nieufności opisana jest w rozdziale 7. Regulaminu Sejmu. Wniosek...

Podobne wypracowania