Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Źródła prawa międzynarodowego - opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prawo międzynarodowe publiczne jest zespołem norm, które regulują wzajemne relacje i stosunki poszczególnych państw oraz organizacji międzynarodowych i innych podmiotów, które mają możliwość działania na arenie międzynarodowej. Jako, że państwa są suwerennymi podmiotami, nie mają one zwierzchnika, który ustaliłby powszechnie obowiązujące (dotyczące wszystkich państw) przepisy prawa. Prawo międzynarodowe wykształciło się więc w wyniku współpracy państw, a jego przestrzeganie wynika m.in. z zasady wzajemności, ze wspólnych interesów społeczności międzynarodowej, na której straży stoją przepisy prawa międzynarodowego, a także ze względu na siłę, która jest gwarantem ich wykonywania (możliwość różnego rodzaju sankcji w przypadku łamania prawa międzynarodowego).

W literaturze przedmiotu wyróżnia się cztery źródła prawa międzynarodowego, które są równorzędne. Są to: zasada pierwszeństwa stosowania zobowiązań wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, normy ius cogens - normy bezwzględnie wiążące, zobowiązania wobec wszystkich (erga omnes) oraz orzecznictwo np. Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. 

Pierwsza zasada - stosowania zobowiązań z Karty...

Podobne wypracowania